Bewegingsanalyse Lopen

De Standard Bewegingsanalyse Lopen bij RUNNING AND MORE bestaat uit 3 onderdelen: een manueel, osteopathisch onderzoek, Footscananalyses en een 5-D video-analyse van het looppatroon op de loopband. Elk van deze onderdelen wordt aangevuld met vergelijkende testen, om de invloed van bewegingsbeperkingen, schoeisel, zolen, … accuraat te kunnen bepalen.

In het manueel osteopathisch onderzoek wordt, via actieve en passieve bewegingstesten, de mobiliteit van het hele lichaam (gewrichten, spieren, bindweefsel, organen, ogen, kaakgewricht, …) beoordeeld. Over de grote meerwaarde van dit onderzoek kan je meer lezen in het artikel “De heup van de sporter, vaak over het hoofd gezien“.

 

 

Bij de Footscananalyse doen we blootvoets en met loopschoenen verschillende metingen van voetzoolafdrukken op een drukplaat, geïntegreerd in een 13m lange sprinttrack. Volgende gegevens worden standaard bestudeerd:

  • de voetstabiliteit in stand op één been
  • de statische afdruk van de voetzool en het voetgewelf
  • het afrolpatroon van de voet

Voor de gang- en loopanalyse wordt gebruikt gemaakt van een lamellenloopband, die qua ondergrond perfect vergelijkbaar is met de natuurlijke ondergrond, in tegenstelling tot klassieke loopbanden.

Hierdoor benaderen de loopstijl en het geanalyseerde looppatroon erop maximaal de normale, spontane loopstijl en het looppatroon van ‘buiten’, en zijn de kwantitatieve resultaten die eruit afgeleid worden, evenals de adviezen, volledig realistisch en betrouwbaar. 

 

 

Door middel van inhibitietesten wordt tijdens de verschillende analyses en het osteopathisch onderzoek afgeleid welke disfuncties het meest dirigerend zijn (= het meest invloed hebben op de andere), en dus bepaald welke structuren als eerste behandeld moeten worden.

De kwalitatieve resultaten uit het osteopathisch onderzoek worden gecombineerd met de kwantitatieve data uit de metingen op de Footscan en deze uit de videoanalyse op de loopband.

Hierdoor wordt een zeer compleet beeld en overzicht gevormd van alle bewegingsbeperkingen.

De resultaten uit dit totaalonderzoek worden gesynthetiseerd en verwerkt tot de juiste adviezen, tips en aanbevelingen. Deze kunnen van velerlei aard zijn: manuele therapie, sportspecifieke training, technische aanbevelingen, functionele oefeningen, schoeisel, aangepaste inlegzolen…

Op die manier leidt de bewegingsanalyse bij RUNNING AND MORE  tot meer comfort en betere prestaties op korte en op lange termijn.

 

KNA STAT SAG

 

Na afloop van de bewegingsanalyse krijg je het gedetailleerde rapport met resultaten, afbeeldingen en duidelijke adviezen.

Je kan kiezen tussen twee types:

  • Met de Standard Bewegingsanalyse zijn sporters met blessures of deze die waakzaam willen blijven voor klachten het meest gediend. Lopers die op zoek zijn naar een verbetering van hun prestaties via professioneel gefundeerd advies, zijn hiermee ook optimaal geholpen. Duurtijd: 1,5 uur.
  • In de Basic Bewegingsanalyse krijg je een manueel onderzoek en Footscananalyses. Dit is een aanrader voor sporters die weinig of geen klachten hebben en graag onafhankelijk advies krijgen rond schoeisel en/of inlegzolen, om gezond voort te kunnen blijven sporten. Duurtijd: 45′

Tarief:

  • Standard bewegingsanalyse: € 160
  • Basic bewegingsanalyse: € 70

Je geniet een voordeeltarief als je opteert voor een package waarin de Basic of Standard Bewegingsanalyse vervat zijn. Meer over deze packages lees je ‘hier‘.

Je kan een afspraak boeken voor een bewegingsanalyse bij Rik via ons online agendasysteem, in het midden bovenaan onze homepage.

Lees meer:

Klik hier of bel ons als je meer informatie wenst. Je kan ook eerst volledig vrijblijvend komen bespreken welke aanpak best voor je is. Je mag hiervoor ook bellen naar 0473 24 18 86 of 0473 973 593.

Als je afspraak gemaakt is, krijg je alle praktische info en vragen we je het intakeformulier in te vullen. Deed je dit al in het kader van een eerder onderzoek bij RUNNING AND MORE en heb je geen nieuwe klachten, dan hoef je dit niet opnieuw te doen. Klik hier voor het intakeformulier.