Inhaaldag 17/2/22 voor Module 2 van “Manuele therapie bij hardloopblessures”

Bijscholingscursus
“Manuele therapie bij hardloopblessures – Diagnostiek, preventie en behandeling”

Kon je niet aanwezig zijn op Module 1 in december en wens je graag Module 2 te volgen, dan is het volgen van deze inhaalsessie een vereiste.

Inhaaldag: 17 februari 2022 van 9u tot 18u
Hotel Van der Valk Brugge - Oostkamp
Een organisatie van OnTrack, de opleidingsdivisie van RUNNING AND MORE, Sports
Medical Lab
Docent: Rik Hoste Msc Kinesitherapie, Osteopaat DO

7,5 opleidingsuren
TOELATINGSVOORWAARDEN: diploma Kinesitherapie
PRIJS: € 206,61 (excl. BTW) + € 43,39 (21% BTW) = € 250 (incl. BTW) 
BETALINGSMODALITEITEN: volgen in een bevestigingsmail van OnTrack na je
inschrijving.

KMO-PORTEFEUILLE: Deelnemers uit het Vlaamse Gewest kunnen gebruik maken van de
KMO-portefeuille. Transport- en verblijfskosten, evenals BTW komen hiervoor niet
in aanmerking.
Registratienummer KMO-portefeuille: DV.O243558

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN:
Het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn, ook als de cursist de lessen
staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn. Bij annulatie van de cursus
door de cursist binnen de 21 dagen voor de aanvang van de cursus, bedragen de annulatiekosten steeds
30% van het cursusgeld. Annulatie gebeurt via email naar ontrack@runningandmore.be. Indien de
cursus geannuleerd wordt bij onvoldoende inschrijvingen of door overmacht wordt het inschrijvingsgeld
door OnTrack volledig geretourneerd.
Door in te schrijven verklaar je akkoord te gaan met de betalingsmodaliteiten en
annuleringsvoorwaarden.