Sportmedische consultatie

Wanneer we oordelen, naar aanleiding van een screening, testen of adviezen in RUNNING AND MORE of naar aanleiding van je concrete vraag, dat tussenkomst van een arts wenselijk of noodzakelijk is voor jou, dan verwijzen we je graag door naar onze externe en ervaren sportarts, die o.m. verbonden is aan de Vlaamse Atletiekliga.

Een sportmedische consultatie kan aangewezen zijn voor:

  • Medische diagnostiek en behandeling
  • Specifieke onderzoeken zoals bloed-, urine-, en radiografisch onderzoek
  • Sportmedische keuring, of het preventief opsporen van risicofactoren die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken tijdens sportbeoefening. Bepaalde sportclubs vragen dat een arts tussenkomt om hiervan een attest af te leveren. Onze sportarts is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende keuringsarts, en is dus gewettigd om je na onderzoek de nodige attesten te bezorgen.

RUNNING AND MORE werkt voor deze sportmedische consultaties samen met Dr. Petra Bruggeman, Eikvarenweg 1, 9031 Drongen.

Wil je een sportmedische consultatie aanvragen of wens je gewoon meer informatie erover? Klik dan ‘hier‘ om je vraag in te vullen of bel naar 0473 241886 (Rik Hoste).

We zullen je (aan)vraag discreet en vlot behandelen, zodat je zo snel mogelijk gediend bent.

Je kan ook eerst volledig vrijblijvend en gratis komen kennis maken met ons of komen bespreken welke aanpak het best voor je is.