Sportvoedingsadvies

Advies omtrent sportvoeding, optimaal lichaamsgewicht en -samenstelling wordt binnen RUNNING AND MORE gegeven door sportdiëtiste Charlotte Hoeman.

Sportvoeding, een optimaal lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling, training, talent, mentaliteit, voldoende rust en doorzettingsvermogen zijn de belangrijke schakels om een goede sportprestatie te leveren. Aangepast sportvoedingsadvies stelt je als sporter in staat om langer en beter te trainen en om de man met de hamer te vermijden.

Elke sport én elk individu is anders en vraagt bijgevolg een andere aanpak. Om in te spelen op deze verschillen bekijk ik samen met jou de vereiste voedingsbehoeften, intensiteit, timing, huidige gewoonten en duur van je inspanningen om een aangepast en individueel voedingsschema op te stellen. Dit schema omvat voedings- en drankinname voor, tijdens en na je inspanningen.

 

~ Exercise is king. Nutrition is queen. Put them together and you’ve got a kingdom ~ Jack LaLanne

 

Werkwijze en types afspraken of consultaties

 • Eerste consult (voeding of sportvoeding): intake en screening

Na een grondige kennismaking overlopen we de verstrekte gegevens op je intakeformulier. De basislichaamsmetingen worden uitgevoerd: gewicht, lengte, vetpercentage, huidplooien via 4-puntshuidplooimeting en middelomtrek. Dan volgt een gedetailleerde voedingsanamnese om je huidige eetgewoonten in kaart te brengen. Op basis van deze analyse krijg je algemene voedingsaanbevelingen. Tot slot bespreken we je eet- en beweegdagboek.

Duurtijd: 1,5 uur        Tarief: € 75

 

 • Eerste sportvoedingsconsult met bepaling van lichaamssamenstelling en somatotype (de unieke ISAK Level 1 meting).

Deze omvat 8 huidplooimetingen (triceps, subscapular, biceps, iliac crest, supraspinal, abdominal, front thigh, medial calf), 5 omtrekmetingen (arm 2, waist, gluteal, calf), 2 botbreedtes (humerus en femur), lengte en gewicht.

Lees hier meer details na over deze unieke meetmethode.

Wat is de meerwaarde? Met deze gestandaardiseerde manier van meten kunnen we je lichaamssamenstelling bepalen en monitoren. We kunnen exact opvolgen of en hoe je spiermassa toeneemt en je vetpercentage daalt. Bovendien kennen we zo je somatotype (endomorph, mesomorph of ectomorph), een belangrijk gegeven om jou als sporter nog individueler te benaderen, te adviseren en op te volgen.

Je krijgt je somatotypegegevens mee.

 

Duurtijd: 2 uur          Tarief: € 100

 

 • Tweede consult: sportspecifiek voedingsadvies

Het ingevulde eet- en beweegdagboek wordt geanalyseerd en besproken. Op basis hiervan wordt individueel sportspecifiek voedingsadvies gegeven, alsook relevante tips. Je krijgt individuele dagschema’s voor je rustdagen, de dag(en) voor de wedstrijd, je trainings- of wedstrijddag(en) en de dag na je inspanning, alsook infobrochures en recepten mee. Tot slot worden de lichaamsmetingen opnieuw uitgevoerd. Je krijgt al je individuele, gedetailleerde en sportspecifieke (wedstrijd)schema’s mee.

Duurtijd: ± 30 minuten           Tarief: € 35

Wens je in een tweede consult de opvolging volgens ISAK Level 1, dan reken je best op een duurtijd van 1 uur en een tarief van € 50.

 

 • Opvolgconsult(en)

Tijdens de opvolgconsulten volg ik de praktijkervaring, problemen en effecten op in functie van de inspanning.  De lichaamsmetingen worden opnieuw uitgevoerd en is er ruimte voor (sport-)voedingsgerelateerde vragen en/of tips.

Duurtijd: ± 30 minuten           Tarief: € 25

 

 • Lichaamssamenstelling en somatotypebepaling

In dit consult kom je dankzij de gestandardiseerde metingen te weten welk lichaamstype (=somatotype) je hebt en hoe je lichaamssamenstelling is. Charlotte Hoeman is ISAK-gecertificeerd voor het uitvoeren van lichaamsanalyses en somatotypebepaling. Je krijgt de resultaten mee in een rapport, dat je kan voorleggen aan je personal trainer of beweegcoach voor specifieke oefeningen.

Duurtijd: ± 30 minuten           Tarief: € 50

 

 • Individuele CARBO LOADING schema’s

Je krijgt na je intake een schema voor de 2 tot 3 dagen voorafgaand aan je geplande wedstrijd of inspanning, plus een schema voor je D-day zelf, rekening houdend met bevoorradingsposten of specifieke omstandigheden van jouw wedstrijd. Je verneemt welke soorten koolhydraten jij best gebruikt, aan welke hoeveelheden en wanneer je dit best doet. Het geheel van deze gedetailleerde gegevens is afgestemd op jouw individuele vragen, situatie en type inspanning. Extra begeleidende info en expertentips zijn voorzien.

Duurtijd: 90 minuten       Tarief: € 75

 

Je kan voor al deze consulten (op woensdag en donderdag vanaf 16u30) eenvoudig een afspraak maken via de knop naar onze online agenda, bovenaan de Homepage.

Klik hier als je informatie wenst of vragen hebt omtrent sportvoeding. Je kan ook bellen op 0473 36 35 62 of mailen naar charlotte.hoeman@runningandmore.be

Om meer te weten te komen over de resultaten van het voedingsadvies bij RUNNING AND MORE, kun je ook een kijkje nemen in de testimonials.

 

 

Extra voordelen

De 1e en 2de sportvoedingsconsultatie zitten in bepaalde begeleidingspakketten aan een voordeeltarief. Neem een kijkje in ons overzicht van Packages.

Alle ziekenfondsen komen tussen in de gemaakte kosten bij een erkende diëtiste. Gezien dit bedrag en de voorwaarden per ziekenfonds verschillen, kun je voor de actuele situatie best de website van je ziekenfonds raadplegen.

 • CM: € 10 per consultatie tot maximaal € 40
 • Bond Moyson: 50% terugbetaling tot maximaal € 250
 • Liberale Mutualiteit: jaarlijkse terugbetaling tot maximaal € 60
 • Onafhankelijk Ziekenfonds: jaarlijkse terugbetaling tot maximaal € 25
 • Partena: tweejaarlijks € 10 per consultatie tot maximaal 4 consultaties
 • Vlaams Neutraal Ziekenfonds: € 10 per consultatie tot maximaal € 50

 

 

Meer lezen?

Hierbij het overzicht van onze gerelateerde artikels:

“Waarom lichaamsgewicht niets zegt”

“Zout op mijn huid: zweten en zoutverlies”

Voeding en immuniteit in Coronatijden

Prikkelbare darmsyndroom

Met nog één kilootje minder zou ik nog beter presteren.

Sportvoedingstips in een notendop

Rode bietensap bij duursport

Magerzucht in het peleton

Koolhydraten stapelen

Chocolademelk voor kampioenen

Broodnodig: een individueel afgestemd carbo loading schema

Proefpersonen gezocht“: info over Somatotypebepaling en opmeting volgens ISAK Level 1

Lichaamssamenstelling en somatotypebepaling

Maak kennis met Charlotte