Cursus Enkel- en voetblessures: manuele therapie bij hardlopers

Bijscholingscursus
“Enkel- en voetblessures: manuele therapie bij hardlopers”

10 september 2022
Hotel Van der Valk Brugge - Oostkamp
Een organisatie van OnTrack, de opleidingsdivisie van RUNNING AND MORE, Sports
Medical Lab
Docent: Rik Hoste Msc Kinesitherapie, Osteopaat DO
7 opleidingsuren
Registratienummer KMO-portefeuille: DV.O243558
Accreditatie goedgekeurd door Pro-Q-Kine: 14 punten

 

De cursus

Deze cursus zal de kinesitherapeut bijscholen in specifieke manuele technieken voor de diagnostiek en de preventieve plus curatieve behandeling van volgende hardloopblessures:

 • Achillestendinopathie
 • Tendinopathie van de m. tibialis posterior en
 • Fasciitis plantaris

Daarnaast zullen manuele therapietechnieken worden geperfectioneerd, uitgaande van de verruimde kennis op het vlak van anatomie, embryologie en fysiologie en voortbouwend op de reeds aanwezige vaardigheden.

Aansluitend wordt een integrale, onafhankelijke visie gegeven op loopschoeisel en inlegzolen.

De cursus wordt ondersteund door een uitgebreide, wetenschappelijke literatuurstudie, waarvan de
referenties worden meegegeven met de Powerpointpresentatie. 
Na afloop zal de cursist dankzij de aangereikte tools vlot in staat zijn de verworven kennis toe te
passen in de eigen praktijk.


Kort overzicht van de inhoud:
▪ De embryologische ontwikkeling van de onderste extremiteiten en de link naar diagnostiek en behandeling van myofasciale structuren
▪ Achillestendinopathie: etiologie en symptomen – manuele behandelingstechnieken
▪ Tendinopathie van de m. tibialis posterior: etiologie en symptomen – manuele behandelingstechnieken
▪ Fasciitis plantaris: de functie van het voetgewelf – etiologie en symptomen – manuele behandelingstechnieken
▪ Integrale visie op loopschoeisel en inlegzolen – de relatie met het bewegingspatroon en impactkrachten bij de hardloper

 

 

Doelgroep: Kinesitherapeuten/manueel therapeuten die zich willen verdiepen in

 1. manueel onderzoek en behandeling van hardloopblessures aan de voet en enkel 
 2. adviesverstrekking met betrekking tot loopschoeisel en inlegzolen

De cursus omvat praktische theorie en praktijk en is gestaafd met cases en videobeelden. Doorheen de hele cursus worden diagnostische en behandelingstechnieken gedemonstreerd en ingeoefend. De lessen worden ondersteund door een Powerpointpresentatie, die per mail aan de deelnemers wordt bezorgd voor aanvang.

 

DOCENT RIK HOSTE, MSc Kinesitherapie en Osteopaat DO

 • Master in de Kinesitherapie en Motorische Revalidatie, KU Leuven (’87)
 • Osteopaat DO, AT Still Academy en Belgische Vereniging voor Osteopathie (’00)
 • Docent College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland Amsterdam (sedert 1999)
 • Docent en stagebegeleider Hogeschool West Vlaanderen, Opleiding Sport en Bewegen, Vak ‘Verdieping Bewegingsanalyse’
 • Stagebegeleider voor Ugent, afdeling Bewegingswetenschappen
 • Praktijk voor Kinesitherapie (’86 – ’00)
 • Praktijk voor Osteopathie (’00 – heden)
 • Oprichter RUNNING AND MORE, Sports Medical Lab Brugge (’12)
 • Expertisedomeinen: Bewegingsanalyse Lopen en Fietsen, Blessurepreventiescreening (RunningSmart Coach), Inspanningsfysiologie
 • Organisator van en spreker op Nationale Atletiekcongressen in 2016 en 2018 (met o.a. Prof. J. Bourgois, Prof. P. Hespel, J. Borlée, V. Dejaeghere, K. Naert, Prof. L. Vanden Bossche, Prof. C. Jannes)
 • Organisator van en spreker op tal van sportmedische evenementen
 • Oprichter van en docent voor OnTrack, de divisie opleidingen van RUNNING AND MORE (’21)

Zelf heeft hij 11 marathons en 4 kwarttriatlons achter de kiezen.

 

PRAKTISCH 

LESDATUM: 10 september 2022
TIME TABLE: 1 lesdag van 9u tot 17u40
AANTAL OPLEIDINGSUREN: 7
TOELATINGSVOORWAARDEN: diploma Kinesitherapie
TAAL: Nederlands
LOCATIE: Hotel Van der Valk Brugge, Kapellestraat 146, Oostkamp

PRIJS: € 227,27 (excl. BTW) + € 47,73 (21% BTW) = € 275 (incl. BTW)
BETALINGSMODALITEITEN: volgen in een bevestigingsmail van OnTrack na je
inschrijving.

14 ACCREDITATIE punten van Pro-Q-Kine
KMO-PORTEFEUILLE: Deelnemers uit het Vlaamse Gewest kunnen voor de betaling gebruik maken van de KMO-portefeuille. Transport- en verblijfskosten, evenals BTW komen
hiervoor niet in aanmerking.
Registratienummer KMO-portefeuille: DV.O243558

 

INSCHRIJVINGEN: ONDERAAN VIA HET REGISTRATIEFORMULIER

BETALINGSMODALITEITEN: Ter bevestiging van je inschrijving vragen we de BTW onmiddellijk over te schrijven, na ontvangst van de factuur daartoe. Het saldo kan eventueel worden betaald via KMO-portefeuille, zoals toegelicht in de bevestigingsmail die je ontvangt kort na je inschrijving,
ANNULATIEVOORWAARDEN: Als de ingeschreven cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn, en de inschrijving niet vooraf annuleerde, blijft het cursusgeld volledig verworven of te betalen. Dit geldt van zodra de lessen opgestart zijn en ongeacht of het volledige cursusgeld betaald werd of niet. Bij annulatie van de inschrijving door de cursist vóór de aanvang van de cursus, bedragen de annulatiekosten steeds 30% van het totaal verschuldigde cursusgeld. Annulatie gebeurt via email naar ontrack@runningandmore.be.
Indien de cursus geannuleerd wordt door de organisator (bvb. bij onvoldoende inschrijvingen of door overmacht) wordt het inschrijvingsgeld door OnTrack volledig geretourneerd.
Door in te schrijven verklaar je akkoord te gaan met de betalingsmodaliteiten en annuleringsvoorwaarden.

 

Extra: Je kan je dieetwensen doorspelen via het inschrijvingsformulier. We zullen daarmee rekening houden.