Psychologische begeleiding

Zoek je psychologische begeleiding in Brugge, dan kan je terecht bij Annelies Rogiers, de psycholoog van dienst in RUNNING AND MORE.

Net zoals het trainen van je fysieke conditie is het – om sterker te worden en gezond te blijven – ook ontzettend belangrijk om je mentale vaardigheden te trainen.

Onnoemelijk veel mensen hebben baat bij professionele mental coaching:

of je nu sportief bent of niet, jongere of volwassene, aan competitiesport doet of niet, individueel of groepssporter bent, recreant of topsporter, of als je zelf de ouder of trainer/coach bent van een (top)sporter.

Ik ga als gediplomeerd psycholoog samen met jou op zoek naar de juiste mindset in jouw situatie.

De begeleidingen kunnen over verschillende thema’s gaan zoals

 • blijvende concentratie op belangrijke momenten (bvb. bij testen, wedstrijden of op training)
 • omgaan met spanning op een adequate manier
 • omgaan met verlies op een adequate manier
 • omgaan met verwachtingen
 • duidelijke communicatie (bvb. tussen teamleden)
 • jezelf positief blijven motiveren
 • de balans vinden tussen sport en studie
 • de motivatie vinden om te beginnen of te blijven sporten
 • omgaan met druk van buitenaf (bvb. van een team, media, familie, trainer…)

 

 

WERKING

Psychologische begeleiding begint in RUNNING AND MORE altijd met een uitgebreide intake. In dit intakegesprek maken we kennis, kom ik te weten wie je bent. Ik hoor wat je van mij verwacht en we stemmen af welke soort begeleiding meest aangewezen is voor jou. Ik schets je hoe de sessies er ongeveer zullen uitzien en welke frequentie aangewezen is. De intake eindigt met het samen vastleggen van de eerste afspraak voor je begeleiding.

Intake: € 50      Duurtijd: ongeveer 1,5 uur

 

SOORTEN BEGELEIDINGEN   

 • Prestatieprofiel (€ 65/uur)                                                          

Aan de hand van specifieke vragenlijsten stel ik je prestatieprofiel op. Dit brengt je sterktes en werkpunten in kaart. Ik breng je de technieken bij die je sterktes optimaliseren en je helpen om je werkpunten bij de bron aan te pakken.             

 

 • Biofeedback (€ 65/uur)              

Aan de hand van ‘Inner Balance’, het toestel dat je hartritmevariabiliteit meet en de ‘Pip’, die je huidgeleiding meet, laat ik jou bewust worden van hoe je lichaam reageert op bepaalde situaties (zoals stress). Op basis hiervan testen we oefeningen uit om jouw lichaam onder controle te krijgen.

Lees hier meer over Biofeedback!

     

 • Relaxatie (€ 50/uur)                                                                   

Als je moeite hebt om je stressniveau onder controle te krijgen,  ga ik samen met jou op zoek naar de geschikte relaxatiemethodes voor jou. Dit kan gaan over ademhalingsoefeningen, meditatie, visualisatie… of andere technieken. We testen samen de relevante methodes uit, oefenen ze in zodat je ze thuis en in het dagelijks leven ook kan toepassen.

                                     

 • Sport en studie (€ 50/uur)                                            

Leerlingen en studenten hebben vaak een drukke agenda. Té druk in hun ogen: Dit kan zich uiten in frustraties, moeilijk gedrag, moedeloosheid… Het is niet altijd makkelijk om alle to do’s te structureren en alles ingepland te krijgen.

Heb je moeite om je sport met je studies te combineren? Dan bekijk ik dit samen met jou. Ouders kunnen mee betrokken worden in dit proces.

 

 • Visueel op pad (€ 50/uur)                                                           

Ben je jonger dan 18 jaar? We ontdekken samen je werkpunten of moeilijkheden en wat er achter zit (bvb. externe druk). Ik reik je de juiste technieken aan en we volgen visueel je proces op via drie werkborden, die we terug bekijken tijdens elke begeleiding.

 

 • Online begeleiding (€ 50/uur)  

Heb je geen tijd om je te verplaatsen of wens je begeleiding van op afstand, dan kan je deze soort begeleiding kiezen: Dit kan over gelijk welk thema gaan, waarbij geen apparatuur of vragenlijsten nodig zijn.

 

 • Observatie (€ 30/uur + € 0.35/km)                                     

Tijdens een training of een wedstrijd kan het zeer nuttig zijn om een observatie te doen. Ik neem nota van wat mij opvalt. Dit kunnen we dan achteraf bespreken en ermee aan de slag gaan.

 

WAT NOG?

Zie je niet meteen wat je wenst? Tijdens de intake kunnen we dit bespreken en zoeken we samen naar de begeleiding die jij meest nodig hebt.

Je kan eenvoudig een afspraak maken

Bepaalde afspraken kunnen ook doorgaan als videoconsultaties. Je ziet dit overzicht duidelijk in de online agenda.

Je kan twee sessies Mental Training krijgen aan een voordeeltarief, als je intekent voor het Mental Voorjaarspakket (optie 5 of optie ‘all in one’): Verneem hier hoe je via een package ook mentaal begeleid kan worden.

 

Zowel in RUNNING AND MORE als op verplaatsing kan ik infosessies geven voor groepen of groepjes. Ik heb uiterste boeiende topics klaar, waaruit je kan kiezen:

• Sportouders en hoe je kinderen ondersteunen
• Omgaan met emoties
• Concentratie en aandacht verbeteren
• Communicatie tussen teamleden
• De combinatie van sport en studie
• Leren plannen en doelen stellen
 
 
Mail of bel me en we overleggen hoe we te werk gaan voor jouw club, vereniging, bedrijf of andere groepering!
 

Betaling kan via Payconiq/Mobile Pay (je bankapp) of overschrijving op het einde van elke sessie. Ik vraag om minstens 24 uur op voorhand te verwittigen als je niet naar je afspraak kan komen. Als je dit niet tijdig doet, zal de volledige sessie worden aangerekend.

Terugbetaling is ook gedeeltelijk mogelijk. Informeer je bij je mutualiteit. Als je recht hebt op terugbetaling, breng je het attest van je ziekenfonds mee naar je afspraak.

 
 
Gerelateerde artikels:
Goede voornemens
Train je mindset
Biofeedback als mentale trainingstool
Time for action
Energielevels
 
Radio-interview over sportmotivatie in Coronatijd: zie onze pagina In de pers
 
Je kan me ook volgen op mijn persoonlijke blog: https://anneliessportpsy.wordpress.com/
 
Luister naar een korte podcast waarin ik uitleg wat sportpsychologie precies is:
https://anneliessportpsy.wordpress.com/2020/11/12/wat-je-moet-weten-over-sportpsychologie/
 
 

Informatieve gegevens

Ondernemingsnummer: 0750.743.871
Visumnummer: 267264
Inschrijvingsnummer psychologencommissie: 922126787
Lidmaatschappen: VVSP en VVKP
Verzekering door AMMA

Verwijzing naar de wet op de GGZ-beroepen: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen#article

Verwijzing naar de deontologische code: https://www.compsy.be/nl/bekijk-de-officiele-deontologische-code
Website psychologencommissie: www.compsy.be