Osteopathie

Voor osteopathie kan je binnen RUNNING AND MORE terecht bij Rik Hoste.

Rik heeft meer dan 25 jaar ervaring als osteopaat in zijn privépraktijk en ruim 20 jaar als docent osteopathie. Daarnaast past hij dagelijks het osteopathisch concept toe in de osteopathische screenings die deel uitmaken van de Blessurepreventietesten en van de Bewegingsanalyses Lopen en Fietsen in het Sports Medical Lab.

 

WAT IS OSTEOPATHIE?

Osteopathie is een manuele geneeswijze, voornamelijk gebaseerd op het principe van het lichaam als biologische eenheid en op het belang van weefselbeweeglijkheid.

De osteopaat onderzoekt bijgevolg het volledige lichaam op mobiliteit en op disbalans in weefselspanning. Op basis van bijkomende testen kan bepaald worden welke dysfuncties (=bewegingsbeperkingen) het meest dominant zijn. Deze dysfuncties worden met manuele technieken (mobilisaties, manipulaties, positioneringstechnieken, …) genormaliseerd, waardoor het lichaam de mogelijkheid gegeven wordt de natuurlijke tendens tot evenwicht te herstellen.

Osteopathie kan curatief ingezet worden bij functionele klachten.

Anderzijds heeft osteopathie ook op preventief vlak een grote meerwaarde, vermits disbalansen ontdekt worden vooraleer er klachten ontstaan.

De osteopaat is ook opgeleid om alarmsignalen van mogelijk onderliggende pathologieën te ontdekken, waarna de patiënt wordt doorverwezen naar een arts.

 

 

OSTEOPATHISCH CONSULT

Elk consult start met een vraaggesprek over de klachten en medische voorgeschiedenis, aan de hand van een vooraf ingevuld intakeformulier.

Een manueel onderzoek op mobiliteit van alle lichaamsstructuren (spieren en gewrichten, organen, schedel) is de volgende stap.

Vervolgens worden met (zachte) manuele technieken deze structuren behandeld, waarvan het onderzoek heeft uitgewezen dat deze het meest invloed hebben op het dysfunctioneren van het lichaam en op het klachtenpatroon.

De osteopathische behandeling is ‘slechts’ de prikkel. Het volledige herstelproces loopt verder door in de intervalperiode tussen de opeenvolgende behandelingen.

De osteopaat bekijkt samen met jou welke bijkomende adviezen nuttig zijn om de behandeling en de zelfregulering van het lichaam te ondersteunen, en wanneer een vervolgbehandeling aangewezen is.

 

AFSPRAKEN

Je kan een afspraak maken met Rik voor een osteopathiebehandeling of voor een osteopathische screening in

  • RUNNING AND MORE te Sint-Michiels op maandag, woensdag, donderdagvoor- en namiddag, vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.
  • de privé praktijk te Sint-Andries (Leeuwentandstraat 16) op dinsdag, donderdagavond en vrijdagvoormiddag.

Je kan eenvoudig een afspraak boeken via de knop voor onze online agenda op de homepage.

Behandelingen en screenings duren 45’ tot 1u en kosten € 55.

 

Lees meer