RUNNING AND MORE
wil sporters uit alle disciplines via gefundeerd advies kwaliteitsvolle preventieve en curatieve begeleiding aanbieden.

RUNNING AND MORE
richt zich naar de vrijetijds- en de competitiesporter, naar de individuele en de ploegsporter.

RUNNING AND MORE
is uniek dankzij de integratie van de osteopathische visie in de sportmedische diagnostiek en sportdiëtiek.