Terug naar alle nieuwsberichten

Looptrainingsadvies

July 12, 2013

Wie graag specifiek trainingsadvies krijgt, en dit in een duidelijk, persoonlijk en gedetailleerd schema naar een bepaalde wedstrijd of prestatie toe (van 5 km tot marathon), met eventueel follow-up, kan vanaf nu daarvoor ook terecht bij RUNNING AND MORE.

Als startende of als ietwat gevorderde loper, als wedstrijdatleet, of als je bvb een halve of een marathon optimaal wil voorbereiden met deskundige begeleiding, maak een afspraak via info@runningandmore.be.

Via een intakegesprek in het center, telefonisch of per mail (naar keuze) verzamelen we alle relevante gegevens: uw prestatieniveau, huidige trainingsintensiteit, ambities, mogelijkheden, uw doelstellingen, eerder afgelegde lactaattesten, medische gegevens, …

RUNNING AND MORE kan u 2 formules voorstellen:

  • · Trainingsadvies

Dit kost € 45, te betalen bij het intakegesprek.

De volledig uitgewerkte schema’s en tips worden u per mail bezorgd, binnen de 5 werkdagen. Deze zijn 100% op maat van uw persoonlijke agenda en eigen doelstellingen (een bepaalde wedstrijd, prestatie of deadline), zonder verder persoonlijke opvolging of aanpassingen tijdens het programma.

  • · Trainingsadvies en –follow-up

Naast het trainingsschema bij aanvang krijgt u begeleiding: er is dan persoonlijk contact en overleg mogelijk in de periode van de aanvang van uw trainingen tot de deadline, de doelstelling, de wedstrijd waarvoor het schema bestemd is. Dit contact en overleg biedt u de mogelijkheid feedback te geven bij problemen, waardoor uw trainingsschema kan worden bijgesteld, of bijkomende adviezen kunnen worden geformuleerd, zodat er continue bijsturing kan zijn. Hier is RUNNING AND MORE een klankbord, waaruit u zeer specifiek de juiste motivatie, expertise, kennis, en perspectief kan blijven halen, tot uw trainingsschema afloopt.

- Komt u hiervoor liefst langs, dan wordt dit ingepland na afspraak en aangerekend aan € 30 per half uur, te betalen per keer.

- Anderzijds zijn contactmomenten telefonisch of per mail ook mogelijk. Deze worden berekend aan € 15 per overlegmoment (aard en frequentie worden na onderling overleg vastgelegd) en volledig betaald bij intake.

·

Overzicht tarieven

- Trainingsadvies: € 45

- Trainingsadvies en – follow-up: € 45 +

€ 30 per half uur consult in het Center

€ 15 per overlegmoment telefonisch of via mail