Disclaimer

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen op deze website liggen bij RUNNING AND MORE en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RUNNING AND MORE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van RUNNING AND MORE op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Alle teksten, afbeeldingen en video’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en – zoniet anders aangegeven – zijn intellectueel eigendom van RUNNING AND MORE. Wil je één of meer artikelen, afbeeldingen of videofragementen van deze website overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat je direct onder het overgenomene:

Voorbeeld:
Bron: www.runningandmore.be – (C) 2014 – RUNNING AND MORE