Foto kader red corner right bottom icon

osteopathie

Osteopathie: de zachte, integrale, manuele geneeswijze

Maak een afspraak

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeswijze, voornamelijk gebaseerd op het principe van het lichaam als biologische eenheid en op het belang van weefselbeweeglijkheid.

De osteopaat onderzoekt bijgevolg het volledige lichaam op mobiliteit en op disbalans in weefselspanning. Op basis van bijkomende testen kan bepaald worden welke dysfuncties (= bewegingsbeperkingen) het meest dominant zijn. Deze dysfuncties worden met manuele technieken (mobilisaties, manipulaties, positioneringstechnieken, …) genormaliseerd, waardoor het lichaam de mogelijkheid gegeven wordt de natuurlijke tendens tot evenwicht te herstellen.

Osteopathie kan curatief ingezet worden bij functionele klachten.

Anderzijds heeft osteopathie ook op preventief vlak een grote meerwaarde, vermits disbalansen ontdekt worden vooraleer er klachten ontstaan.

De osteopaat is ook opgeleid om alarmsignalen van mogelijk onderliggende pathologieën te ontdekken, waarna de patiënt wordt doorverwezen naar een arts.

Osteopathiebehandeling

Elke afspraak start met een vraaggesprek over de klachten. Bij de osteopathische screening en je eerste behandeling wordt dit aangevuld met je medische voorgeschiedenis, aan de hand van een vooraf ingevuld intakeformulier. Een manueel onderzoek op mobiliteit van alle lichaamsstructuren (spieren en gewrichten, organen, schedel) is de volgende stap. Vervolgens worden met (zachte) manuele technieken deze structuren behandeld, waarvan het onderzoek heeft uitgewezen dat deze het meest invloed hebben op het dysfunctioneren van het lichaam en op het klachtenpatroon.

De osteopathische behandeling is ‘slechts’ de prikkel. Het volledige herstelproces loopt verder door in de intervalperiode tussen de opeenvolgende behandelingen.De osteopaat bekijkt samen met jou welke bijkomende adviezen nuttig zijn om de behandeling en de zelfregulering van het lichaam te ondersteunen, en wanneer een vervolgbehandeling aangewezen is.

Osteopaat Rik Hoste DO MSc

Rik heeft meer dan 25 jaar ervaring als osteopaat in zijn privépraktijk en ruim 20 jaar als docent osteopathie aan verschillende osteopathiescholen in binnen- en buitenland. Daarnaast past hij dagelijks het osteopathisch concept toe in de osteopathische screenings die deel uitmaken van de blessurepreventiescreenings en de bewegingsanalyses lopen en fietsen in het Sports Medical Lab.

Osteopathiebehandeling - Osteopathische screening

Contacteer Rik voor
meer info

Contact
portret foto Rikred-corner

GERELATEERDE ARTIKELEN

ONTDEK ALLE NIEUWSBERICHTEN