Terug naar alle nieuwsberichten

Wat met een beenlengteverschil?

September 8, 2013

In RUNNING AND MORE melden zich regelmatig mensen die spreken over hun 'beenlengteverschil', en over de behandelingen en/of maatregelen die in het verleden daartoe al werden getroffen.Maar moet een beenlengteverschil eigenlijk wel gecorrigeerd worden? Laten we meteen duidelijk zijn: enkel en alleen wanneer het is ontstaan na een trauma of na een operatieve ingreep. In alle andere gevallen is het fout!Ongeacht of het gaat over een echt dan wel een functioneel beenlengteverschil? Want dit onderscheid wordt toch gemaakt. We nemen dit even onder de loupe.

  • Een echt beenlengteverschil wordt vastgesteld door meting van de botlengte op een radiografische opname. De klassieke behandeling (correctie) is een steunzool, waarbij eenvoudig de zooldikte wordt aangepast aan het 'te korte' been.
  • Een functioneel beenlengteverschil is een schijnbaar beenlengteverschil, vastgesteld door visuele inspectie en palpatie. De radiografische opname is negatief, dus geeft geen echt verschil aan. In dit geval moet in eerste instantie een manueel onderzoek uitwijzen in hoeverre er disfuncties zijn. Wanneer een bepaalde spier(groep) korter is dan zijn equivalent aan de andere zijde, kan via palpatie en flexibiliteitstesten uitgemaakt worden of dit van nature zo is (= normaal), dan wel het gevolg van een veranderde spierspanning (= disfunctie).

Een dergelijke disfunctie kan met manuele therapie behandeld worden. Bij een functioneel beenlengteverschil, zonder disfunctie, hoeft niets gecorrigeerd te worden.Ook het corrigeren van een echt beenlengteverschil via steunzolen is foutief. Het volgende zal duidelijk maken waarom.De botten van onze benen (en ook van de armen) groeien vanaf het prille begin vanuit onze romp, meer bepaald vanuit het buitenste blad van het buikvlies (of longvlies). Ze ontwikkelen zich op basis van inwendige krachten, waarbij uiteindelijk dit groeiproces stopt, wanneer zich een metabool evenwicht heeft ingesteld. Er zijn veel factoren die mede kunnen veroorzaken dat het bereiken van dit evenwicht voor linker- en voor rechterbeen niet volledig gelijk verloopt. Uitgaande van het vaststaande gegeven dat de organen in thorax en buik niet symmetrisch geordend zijn, mag het een wonder heten dat in de meeste gevallen de ledematen aan beide zijden de zelfde lengte hebben. Bij een beenlengteverschil is het logisch dat er een bekkenscheefstand is en dat de wervelkolom een scoliose vertoont. Alle spieren, bindweefsel, bloedvaten en organen zijn immers mee betrokken geweest in het zelfde ontwikkelings- en groeiproces en hebben dus eveneens een zelfde 'scheef' evenwicht bereikt. Ze passen zich aan mekaar aan binnen een zelfde patroon. Geen enkele van deze structuren is oorzaak of gevolg! Onjuist dus om te beweren dat een bekken scheef staat omdat de beenlengte verschilt, of dat de benen niet even lang zijn doordat de rug scheef is gegroeid. Het is daarom ook zinloos te zoeken naar een 'oorzaak van een scheefstand'. Een misvatting die blijkbaar nog altijd bestaat.

Hieruit zal alvast duidelijk zijn dat een beenlengteverschil a priori niet 'fout' is, wat dus betekent dat het ook niet moet of mag gecorrigeerd worden. Wanneer dit wél gebeurt, vraagt zulk extern ingrijpen een enorme aanpassing aan spieren, organen, bindweefsel, bloedvaten en zenuwen. Al deze structuren functioneerden immers jarenlang in balans. Door deze 'correctie' vergroot de kans op het ontstaan van klachten.Heb je een beenlengteverschil, dat niet veroorzaakt werd door een trauma of een operatie?

  • Denk dan niet meteen dat je klachten aan je beenlengteverschil te wijten zijn.
  • Weet dat het compleet zinloos is van te laten bepalen of het 'echt' is.
  • En is het bovendien al opgemeten en 'echt', let dan op met opgehoogde zolen.

Wat is de aanpak in RUNNING AND MORE?Bij de bewegingsanalyse hoeven we echt niet te weten of een hoogteverschil tussen heup en bekkenkam het gevolg is van een beenlengteverschil. Röntgenopnames of scans om dit te bepalen zijn dure en zinloze uitgaven.Uit de volledige screening van de Standard (lopen) of Expert (fietsen) Bewegingsanalyse zal duidelijk blijken of er bewegingsbeperkingen en/of spierdisbalansen zijn, en welke therapeutische maatregelen hiertoe best getroffen worden. RUNNING AND MORE zal je hierbij graag met al zijn expertise bijstaan.Wil je meer info over de bewegingsanalyses, waarbij je osteopathisch gescreend wordt en van waaruit je dus ook concreet naar beenlengteverschil toe duidelijk advies krijgt, klik dan hier door. Je kan ook online een afspraak boeken (via knop bovenaan homepage), contact nemen via info@runningandmore.be of ons bellen voor meer uitleg (0473 24 18 86).Rik Hoste DO, osteopaat en bewegingsanalist