Terug naar alle cursussen

Het myofasciaal systeem, een andere en transdisciplinaire benadering voor osteopaten

  • 14-16 november 2024
  • Hotel Van der Valk Brugge - Oostkamp
  • Een organisatie van OnTrack, de opleidingsdivisie van RUNNING AND MORE, Sports Medical Lab
  • Docent: Joeri Calsius, klinisch psycholoog en psychotherapeut, PhD en osteopaat DO
  • Accreditatie: BCO en NRO goedgekeurd – in aanvraag bij NOF

De cursus

Het behandelen van myofasciale structuren en klinisch redeneren vanuit een fasciaal referentiekader behoort tot de kern van de osteopathie.

 

De laatste decennia is er bovendien in het wetenschappelijk onderzoek meer en meer aandacht voor de rol van het myofasciale substraat in tal van klinische beelden, zowel binnen het locomotorische als het psychosomatische domein. Het myofasciale lichaam vormt dan ook een unieke transdisciplinaire toegangspoort, niet alleen voor de osteopaat die locomotorische of sportgerelateerde problemen behandelt, maar absoluut ook voor deze die patiënten ziet met spanningsklachten en psychosomatische syndromen.

In deze driedaagse clinical workshop bouwen we - vanuit actuele theorieën en wetenschappelijk onderzoek - stapsgewijs op naar concrete practical skills en de klinische toepassing.

Het unieke aan deze cursus is de dubbele, ‘trans-disciplinaire’ bril die de cursist aangereikt krijgt om vanuit zowel een locomotorische als psychosomatische hulpvraag aan de slag te gaan via het myofasciale systeem.

Naast deze theoretische verdieping ligt de nadruk vervolgens op de osteopathische praktijk. :Hoe kunnen we efficiënt werken met het myofasciaal substraat, zowel in diagnostiek als in behandeling?

Docent is Joeri Calsius, klinisch psycholoog-psychotherapeut, PhD.  en osteopaat DO. Hij promoveerde op een proefschrift over een geïntegreerde benadering van angst van uit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. .Hiervoor ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Joeri Calsius werkt in zijn eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma.

Daarnaast is hij universitair docent aan de faculteit Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen van de UHasselt en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen-en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk.

Hij is auteur van diverse boeken en peer-reviewed publicaties.

Praktisch

LESDATA

Donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 november 2024

TIME TABLE

9u tot 17u

AANTAL OPLEIDINGSUREN

19

TOELATINGSVOORWAARDEN

Diploma Osteopaat DO

TAAL

Nederlands

LOCATIE

Hotel Van der Valk Brugge, Kapellestraat 146, Oostkamp

PRIJS

€ 611,57 (excl.BTW) +€ 128,43 (21% BTW) = € 740,00 (incl. BTW)

ACCREDITATIE

Goedgekeurd BCO en NRO – in aanvraag bij NOF

BETALINGSMODALITEITEN

zie onder

INSCHRIJVINGEN EN BETALINGSMODALITEITEN:
1. Je schrijft in via het formulier onderaan
2. OnTrack bevestigt de ontvangst van je inschrijvingsformulier en stuurt je de factuur.
3. Je betaalt binnen de 10 dagen na factuurdatum € 150,00 ter bevestiging van je inschrijving om je plaats te garanderen.
4. OnTrack bevestigt je inschrijving.
5. De betaling van het saldo, zijnde € 590,00 gebeurt ten laatste tegen 15 september 2024.
6. Wie nog wenst in te schrijven na 15 september 2024 betaalt meteen het volledige bedrag, zijnde € 740,00, na ontvangst van de factuur.

ANNULERINGSVOORWAARDEN:
Het cursusgeld blijft volledig verworven vanaf 72u voor de opstart van de lessen, ook als de cursist vooraf verwittigt of de lessen in het verloop ervan dient te staken, om gelijk welke reden. Bij annulatie van de cursusmodule door de cursist tussen de 45 dagen en 72u voor aanvang bedragen de annulatiekosten 30% van het cursusgeld. Bij annulatie vóór de termijn van 45 dagen zal, voor de administratieve verwerking, 10% van het cursusgeld worden gefactureerd of 10% van het cursusgeld worden afgehouden van de terugbetaling door OnTrack. Annulatie dient te gebeuren per mail naar ontrack@runningandmore.be. Als een cursist niet toegelaten wordt tot de cursus, wegens te late betaling van het cursusgeld en/of overschrijding van de maximale deelnemerscapaciteit, kan overdracht van de inschrijving naar een volgende cursus of terugbetaling van het cursusgeld door OnTrack worden voorgesteld. Indien de cursus geannuleerd wordt bij onvoldoende inschrijvingen, wordt het cursusgeld door OnTrack volledig geretourneerd. Kan de cursus niet doorgaan op de voorziene data door overmacht, dan stelt OnTrack zo snel als mogelijk aan de ingeschreven cursisten nieuwe data voor op de zelfde locatie.