Terug naar alle nieuwsberichten

Aangepaste tarieven kinesitherapie

June 14, 2022

Vanaf maandag 20 juni 2022 zullen onze kinesitherapeuten gedeconventioneerd werken.

Wat wil dit zeggen?

De algemene tarieven worden altijd vastgelegd door het RIZIV en staan neergeschreven in een conventie. Het nieuwe conventie-voorstel legt nu een tariefverhoging vast van 0,78% .

Deze verhoging houdt onvoldoende rekening met de huidige indexering en komt niet overeen met wat - volgens de beroepsvereniging - de nieuwe tarieven zouden moeten zijn om kwaliteitsvolle kinesitherapie te blijven bieden.

Omdat we voor dit laatste toch voor de volle 100% willen blijven gaan, o.m. via bijscholingen, gevarieerd oefenmateriaal en doorgedreven specialisaties, hebben wij besloten deze conventie (of tariefakkoord) niet te volgen en onze tarieven te verhogen.

 

Wat betekent dit voor jou als patiënt?

We deconventioneren: Het gevolg is dat onze tarieven verhogen.

Als je naar een gedeconventioneerd kinesitherapeut gaat, krijg je ook 25% minder terugbetaald dan bij een kinesitherapeut die de conventie wél volgt.

Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming (XX1/XX1) blijven wel het conventietarief betalen en recht hebben op een verhoogde terugbetaling. Gelieve ons zeker te melden wanneer je hiervoor in aanmerking komt.

Wij wensen graag open en eerlijk te communiceren. Spreek je kinesitherapeut gerust aan als je hierover toch nog vragen hebt.

Bedankt voor het begrip! De RUNNING AND MORE kinesitherapeuten, Tessa Crois en Ruben Cornelus

Meer info over onze dienst Kinesitherapie vind je hier.

 

Overzicht van de nieuwe tarieven vanaf 20/06/2022

HONORARIA & TERUGBETALINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORARIA & TERUGBETALINGEN BIJ VERHOOGDE TEGEMOETKOMING