Terug naar alle nieuwsberichten

Casus fibromyalgie bij sportster, behandeld met biotherapie

April 21, 2014

We lichten in dit artikel een casus toe van een sportster met fibromyalgie, die we met biotherapie succesvol behandelden.

Op 6 december 2013 vroeg de 19-jarige zwemster L.C. ons advies. Ze was op dat ogenblik al drie jaar niet meer in staat haar sport te beoefenen, vooral door spierpijnen en -krampen. De aanvankelijke diagnose van spasmofylie werd in die periode net uitgebreid tot fibromyalgie, o.a. wegens deze aanhoudende klachten.

Omwille van onvoldoende resultaten met reguliere medicatie, met manuele therapie en rugschool, meldde deze patiënte zich aan bij RUNNING AND MORE voor biotherapeutisch advies. De biotherapeutische middelen sturen de eigen verdedigingsmechanismen van het lichaam aan en ondersteunen ze.

Uit de intake en het osteopathisch onderzoek van L.C. kwam voornamelijk een disfunctie van het nier-blaassysteem aan het licht.

Met fibromyalgie bevond deze atlete zich in de vierde ziektefase (van de zes, volgens de leer van de homotoxicologie). De fase waarin de patiënt zich bevindt is bepalend voor de toe te passen therapie: in haar geval en in deze ziektefase diende de therapie zich te richten op de drie pijlers eliminatie, immunoregulatie en orgaanondersteuning.

In een eerste behandelingsfase werden bij haar hoofdzakelijk de eerste twee pijlers aangepakt. Tegelijkertijd werd  haar het geschikte biotherapeutische middel voor spierontspanning voorgeschreven.

Deze eerste fase werd met succes doorlopen, waarbij L.C. al expliciet getuigde van een verrassend positieve evolutie in haar klachtenpatroon.

In een tweede behandelingsfase werd verder gewerkt op de eliminatie van afvalstoffen en op de spierontspanning, en werden er aan het biotherapeutisch plan ook middelen toegevoegd ter ondersteuning van enerzijds het niersysteem, anderzijds het vegetatief zenuwstelsel. Aanvankelijk waren er hierbij verteringsklachten, waarna één van de eliminatieproducten werd weggelaten.

Nu, een viertal maand na het eerste contact en reeds twee maand zonder medicatie, is deze zwemster klachtenvrij en -wat voor haar heel belangrijk is- terug in staat om haar sport zonder pijn te beoefenen.

Deze casus demonstreert heel duidelijk de waarde van biotherapie als regulerende therapie bij sporters.

De ingangsweg van de biotherapeutische behandeling bij deze zwemster was het niersysteem, vermits uit het manueel onderzoek werd afgeleid dat er zich daar een majeure disfunctie manifesteerde. Bij een andere fibromyalgiepatiënt kan de ingangsweg op een ander niveau liggen, en bijgevolg het biotherapeutisch behandelingsplan grondig verschillen van dit voor L.C.

Wens je concreet advies i.v.m. de aanpak van je persoonlijke klachten via biotherapie, dan kan je een afspraak maken via info@runningandmore.be of via 0473 24 18 86 (Rik Hoste). Je kan ook rechtstreeks via de online agenda (bovenaan de homepage) intekenen voor een 'osteopathische screening', waarbij dit biotherapeutisch advies inbegrepen is.