Terug naar alle nieuwsberichten

Dry Needling

January 27, 2021

Wat is Dry needling?

Dry needling is een invasieve techniek, waarbij met een fijne naald zeer gevoelige punten (triggerpunten) in een spier worden aangeprikt.

 

Wanneer is Dry needling aangewezen? 

Als er bij de intake sprake is van

 • een regionale pijnklacht met een hypergevoelige zone 
 • een milde bewegingsbeperking en/of krachtsverlies 
 • eventueel uitstralingspijn volgens een specifiek patroon.

De uitstralingspijn moet spiergebonden zijn (en mag niet verward worden met neurologische uitstralingspijn). De pijn is in dit geval reproduceerbaar bij aanraking of druk en komt meestal slechts aan één zijde voor.

Tijdens het klinisch onderzoek gaan we op zoek naar triggerpunten. Het is een voorwaarde voor een Dry needling behandeling dat er één of meerdere triggerpunten aanwezig zijn in de spier.

 

Wat zijn triggerpunten en zijn er soorten?

Een triggerpunt is een zeer gevoelige spot in een gespannen bandje van spiervezels. Dat bandje voelt aan als een harde streng in het verloop van de spier. Het is cruciaal dit te kunnen voelen.

We onderscheiden actieve en latente triggerpunten.

 • Een actief triggerpunt geeft bij aanraking de herkenbare pijn en vaak ook specifieke uitstralingspijn. Elke spier heeft bepaalde voorkeurslocaties voor triggerpunten met daarbij horende herkenbare pijnpatronen. Actieve triggerpunten zijn ook pijnlijk in rust, en niet enkel bij druk of beweging.
 • Bij latente triggerpunten is de pijn enkel uit te lokken door beweging en/of druk. De pijnintensiteit is lager dan bij de actieve. Omdat latente triggerpunten kunnen ontwikkelen tot actieve triggerpunten en dezelfde eigenschappen krijgen, behandelen we ze ook.

 

Hoe ontstaan triggerpunten en welke klachten geven ze?

Ze kunnen plots of geleidelijk ontstaan en door verschillende oorzaken.

Enkele voorbeelden: houdingsafwijkingen (bvb. scoliose), breuken of verrekkingen, langdurige immobilisatie, bewegingspatronen in de sport of op het werk (bvb. hef en tiltechnieken), emotionele factoren zoals spanning en stress.

Deze aanleidingen kunnen de spier overbelasten. Bij aanhoudende overbelasting vermindert de doorbloeding van de spier en kan een lokaal zuurstof- en energietekort ontstaan. Hierdoor komen stoffen vrij die pijn veroorzaken, lokaal of uitgestraald.

Andere klinische kenmerken kunnen zijn: spierzwakte, spierstijfheid, verminderde mobiliteit, verstoorde spiercoördinatie of algemeen gevoel van onwel zijn.

 

Hoe werkt Dry needling eigenlijk?  

Het doel van deze behandeling is de triggerpunten te desactiveren en te verhinderen dat de pijn chronisch wordt.

Bij het aanprikken van het triggerpunt kan er een local twitch response ontstaan: De spier reageert op de insertie van de naald door onwillekeurig kort samen te trekken. Dit kan voor de patiënt aanvoelen als een elektrisch schokje. Voor de therapeut is het een bevestiging dat het juiste punt werd aangeprikt.

Deze local twitch response moet er niet per se zijn om effect te hebben.

Het aanprikken van de triggerpunten doet de spiervezels ontspannen. Dit zorgt lokaal voor een verbeterde doorbloeding en energievoorziening. Hierdoor neemt de mobiliteit binnenin de spier toe. 

 

 

Hoe verloopt het verder?

Er is napijn mogelijk tot 24u na de behandeling. Wat we de patiënt meegeven als nabehandeling thuis:

 • voldoende water drinken
 • warmte aanbrengen (bvb. een kersenpittenkussen)
 • licht bewegen door te wandelen of te fietsen
 • de aangeleerde stretchtechniek toepassen

Na behandeling van de triggerpunten en herstel van pijn en mobiliteit, leggen we de focus van de behandeling op de oorzaken, opdat deze de klachten niet in stand zouden houden. Hiervoor werken we met oefentherapie en manuele technieken om spieronevenwichten te herstellen, en geven we tips voor ergonomie en/of stressvermindering.

 

Kan Dry needling bij iedereen?

Als het klinisch onderzoek voldoende indicatief blijkt voor Dry needling en de therapeut ervoor kiest, wordt vooraf overlegd met de patiënt wat het inhoudt en wat de effecten zijn.

 • Wie schrik heeft voor naalden of geen Dry needling wenst, zal een behandeling van de triggerpunten krijgen met manuele compressie- en stretchtechnieken.
 • We sluiten Dry needling uit als techniek bij patiënten met acute infecties, koorts, lymfoedeem, vaatziekten, verzwakt immuunsysteem (bvb. bij kanker of chemokuur) of allergie voor nikkel of chroom.
 • Het is niet aangewezen bij kinderen, zwangeren, diabetici, mensen die bloedverdunners nemen, een besmettelijke ziekte hebben of een verhoogd risico op infecties. Het kàn in samenspraak met de patiënt wel overwogen worden.

 

 

Voor wie meer wil weten over de naalden

Gewoonlijk zijn ze 4cm lang en 0,3mm dik. De keuze van de naald hangt af van de spierdikte of -grootte.

De naald prikt eenvoudig het gevoelige punt aan en wordt terug uit de spier gehaald. Afhankelijk van wat de patiënt verdraagt, wordt het triggerpunt één maal of meerdere malen aangeprikt. Meerdere prikken gebeuren in een reeks met telkens een tussenpauze.

De naald wordt na gebruik meteen weggegooid.

 

Tessa Crois, kinesitherapeut RUNNING AND MORE

 

Een Dry needling behandeling aanvragen? Doe het via

Meer lezen