drie mokkenred corner right bottom icon

voedingsadvies

Je kan bij onze diëtist terecht voor advies over gezonde voeding en/of over sportvoeding.

Gezonde voeding

Onze begeleiding vloeit voort uit een holistische aanpak, waarbij voeding geen onafhankelijk gegeven is, maar samenhangt met andere factoren. Luisteren naar je lichaam en naar je behoeften staat centraal om van daaruit een gezonde, duurzame levensstijl op te bouwen, op jouw tempo.

Je kan bij ons terecht voor begeleiding bij

Samen vertrekken we vanuit jouw hulpvraag en doelstellingen, trachten we drempels te identificeren en zoeken we naar tools om deze op een constructieve manier aan te pakken. Zo stellen we doelen op die ook op lange termijn haalbaar zijn. Tijdens de opvolgconsulten bespreken we hoe je deze doelen praktisch ervaarde en toetsen we af waar nodig.

Eerste voedingsconsult

duurtijd: ± 1u

Opvolgconsulten

duurtijd: ± 30'

Terugbetaling
Alle ziekenfondsen komen gedeeltelijk tussen in de gemaakte kosten bij een erkend diëtist. Gezien dit bedrag en de voorwaarden per ziekenfonds verschillen, is het aangewezen om de website van je ziekenfonds te raadplegen.

GERELATEERDE ARTIKELEN

ONTDEK ALLE NIEUWSBERICHTEN

Sportvoeding


Sportvoeding, een optimaal lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling, training, talent, mentaliteit, voldoende rust en doorzettingsvermogen zijn de belangrijke schakels om een goede sportprestatie te leveren.

Interesse in advies over gezonde sportvoeding ter optimalisatie van je prestaties? Nood aan begeleiding naar een optimaal lichaamsgewicht voor jouw specifieke sportdiscipline?

Aangepast, individueel sportvoedingsadvies stelt je als sporter in staat om langer en beter te trainen, de man met de hamer te vermijden en gezond en sterk te blijven op langere termijn. Elke sport én elk individu is anders en vraagt bijgevolg een andere aanpak. Om in te spelen op deze verschillen bekijk ik samen met jou in het eerste sportvoedingsconsult:

We vertrekken vanuit ‘gezonde voeding’ als basis, die we optimaliseren in functie van jouw specifieke sport en jouw doelstellingen. Hierbij analyseren we in detail jouw voedings-/drankbehoeften doorheen de dag, vlak voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden en hoe deze noden en behoeftes op een gezonde manier kunnen worden gedekt.

Uitgaande van jouw smaakvoorkeuren en eventuele keuzes voor vegetarisme of veganisme, én uitgaande van de berekende behoeftes stellen we een realistisch plan op om dankzij de juiste voeding je beoogde doelen te bereiken. Dit plan gieten we in een schema, zo gedetailleerd als jij het wil, voor zowel rust- als trainings- en wedstrijddagen.

We houden ook graag rekening met de resultaten van je eventuele stofwisselingsanalyse. Die kunnen een toegevoegde waarde zijn, omdat ze extra interessante gegevens aanreiken over je vet- en suikerverbranding.

Tijdens de opvolgconsulten bespreken we hoe je het opgestelde plan praktisch ervaarde, toetsen we af waar nodig en passen we aan in functie van eventuele wijzigingen in je trainingschema en wedstrijddoelen. Er is ruimte voor vragen van jouw kant en extra expertentips.

Het sportvoedingsadvies is – onder de vorm van een eerste consult en een opvolgconsult – inbegrepen in bepaalde packages. Neem je een dergelijk pakket, dan voorzien we voor jou ook gedetailleerd wedstrijdadvies op het vlak van voeding en drank. Dit houdt zorgvuldig rekening met bevoorradingsposten of specifieke omstandigheden van jouw wedstrijd.

Waar nuttig werken we ook vooraf samen aan een adequaat carboloading schema voor de 2 tot 3 dagen voorafgaand aan je geplande wedstrijd. Je verneemt welke soorten koolhydraten jij best gebruikt, aan welke hoeveelheden en wanneer je dit best doet. Het geheel van deze gedetailleerde gegevens is afgestemd op jouw individuele vragen, situatie en type inspanning.

Eerste sportvoedingsconsult

duurtijd: ± 1u 30'

Opvolgconsulten

duurtijd: ± 30'
€35 voor de eerste twee opvolgconsulten
€30 vanaf het derde opvolgconsult
MAAK EEN AFSPRAAK

Extra voordelen

Alle ziekenfondsen komen tussen in de gemaakte kosten bij een erkende diëtist. Gezien dit bedrag en de voorwaarden per ziekenfonds verschillen, kun je voor de actuele situatie best de website van je ziekenfonds raadplegen.

GERELATEERDE ARTIKELEN

ONTDEK ALLE NIEUWSBERICHTEN

Contacteer Robbe voor
meer info

Contact
portretfoto Robbered-corner