drie mokkenred corner right bottom icon

voedingsadvies

Je kan bij onze diëtist terecht voor advies over gezonde voeding en/of over sportvoeding.

Gezonde voeding

Onze begeleiding vloeit voort uit een holistische aanpak, waarbij voeding geen onafhankelijk gegeven is, maar samenhangt met andere factoren. Luisteren naar je lichaam en naar je behoeften staat centraal om van daaruit een gezonde, duurzame levensstijl op te bouwen, op jouw tempo.

Je kan bij ons terecht voor begeleiding bij

Samen vertrekken we vanuit jouw hulpvraag en doelstellingen, trachten we drempels te identificeren en zoeken we naar tools om deze op een constructieve manier aan te pakken. Zo stellen we doelen op die ook op lange termijn haalbaar zijn.

Tijdens de opvolgconsulten gaan we in gesprek, worden de doelstellingen geëvalueerd, aangepast  of worden er nieuwe geformuleerd. Afhankelijk van jouw tempo, doelen en noden.  Er worden steeds advies, tips en tricks meegegeven waarmee jij aan de slag kan om de beste versie van jezelf te worden.

Eerste voedingsconsult

duurtijd: ± 1u - 1u15'

Tweede voedingsconsult

duurtijd: ±30’


Opvolgconsulten

duurtijd: ± 30'

Terugbetaling
Alle ziekenfondsen komen gedeeltelijk tussen in de gemaakte kosten bij een erkend diëtist. Gezien dit bedrag en de voorwaarden per ziekenfonds verschillen, is het aangewezen om de website van je ziekenfonds te raadplegen.

GERELATEERDE ARTIKELEN

ONTDEK ALLE NIEUWSBERICHTEN

Sportvoeding

Interesse in advies over gezonde sportvoeding ter optimalisatie van je sportprestaties? Nood aan begeleiding naar een optimaal lichaamsgewicht voor jouw specifieke sportdiscipline?

Aangepast, individueel sportvoedingsadvies stelt je als sporter in staat om dat niveautje hoger te kunnen bereiken, langer en beter te trainen, de man met de hamer te vermijden en gezond te blijven op lange termijn. Elke sport én elk individu is anders en vraagt bijgevolg een persoonlijke aanpak. Om inzicht te krijgen in jouw noden en behoeften wordt er tijdens het eerste sportvoedingsconsult voldoende tijd gerekend om aandacht te besteden aan:

  • de intensiteit en specificiteit van je sport;
  • de timing, frequentie en duur van je trainingen;
  • je huidige voedingsgewoonten;
  • je vraag en/of problematiek.

Er wordt steeds vertrokken vanuit ‘gezonde voeding’ als basis, die geoptimaliseerd wordt in functie van jouw specifieke sport en jouw doelstellingen.

Op basis van jouw berekende behoeftes stellen we een realistisch voedingsplan op om je beoogde doelen te bereiken. Dit zowel voor rust- als trainings- en wedstrijddagen. Indien je een stofwisselingsanalyse hebt laten afnemen nemen we de resultaten hiervan mee in jouw voedingsschema’s.

Tijdens de opvolgconsulten bespreken we hoe je het opgestelde plan praktisch ervaarde en indien nodig passen we het schema aan. Eris steeds ruimte voor al je vragen.


Het sportvoedingsadvies is – onder de vorm van een eerste consult en een opvolg consult – inbegrepen in bepaalde packages. Neem je een dergelijk pakket, dan voorzien we voor jou ook gedetailleerd wedstrijdadvies op het vlak van voeding en drank. Dit houdt zorgvuldig rekening met bevoorradingsposten of specifieke omstandigheden van jouw wedstrijd.

 

Indien gewenst kan er ook een carbloading schema opgemaakt worden.

 

Eerste sportvoedingsconsult

duurtijd: ± 1u 30'

Opvolgconsulten

duurtijd: ± 45'
€50 voor het eerste opvolgconsult
€40 vanaf het tweede opvolgconsult
MAAK EEN AFSPRAAK

Extra voordelen

Alle ziekenfondsen komen tussen in de gemaakte kosten bij een erkende diëtist. Gezien dit bedrag en de voorwaarden per ziekenfonds verschillen, kun je voor de actuele situatie best de website van je ziekenfonds raadplegen.

Annulatievoorwaarden
Gelieve ten laatste 24u op voorhand te verwittigen als je je afspraak niet kan nakomen. Indien dit niet nageleefd wordt, zal de volledige kostprijs van de consultatie alsnog aangerekend worden.

GERELATEERDE ARTIKELEN

ONTDEK ALLE NIEUWSBERICHTEN

Contacteer Louise voor
meer info

Contact
red-corner